Ana Sayfa Genel Haber Arşivi 2013 Olağan Mütevelli Heyet toplantısı

2013 Olağan Mütevelli Heyet toplantısı

1596

Macahel Vakfı 2013 Yılı Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı Yapıldı.

Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı’nın 2013 yılı seçimsiz Olağan Mütevelli Heyet toplantısı İstanbul, Bahçelievler’deki vakıf merkezinde 26 Ocak 2014 Pazar günü saat 14:00′ te yapıldı. Macahel Vakfı Başkanı Doç. Dr. Veysel Yılmaz‘ın açılış konuşması ve saygı duruşundan sonra Divan heyeti oluşturuldu. Divan başkanlığına vakfın bir önceki başkanı Ziraat Mühendisi Bahattin Sarı, Divan katipliğine Nihat Özder ve Veysel Güner oy birliği ile seçildiler.

Divan başkanı, hazır bulunanlar listesini kontrol ederek çoğunluğun sağlandığını tespit ettikten sonra toplantı gündem maddelerini okudu. Gündeme ilave öneri olmadığı anlaşıldıktan sonra mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine oybirliği karar verildi.

2013 yılı Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu üyesi ve eski başkanlardan Mehmet CESUR  tarafından sunuldu. Yine vakfın 2013 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu Sayman Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hasan ERTEN tarafından okundu. Denetleme Kurulu Raporu, Denetleme Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Süleyman KÖSE tarafından okunarak yönetimin başarılı  bir çalışma yaptığı vurgusu yapıldı.


Faaliyet Raporu üzerine söz alan Vakfın Onur Kurulu üyesi Hayrettin YAVUZ,  Macahel  Dergisinin maliyetinin düşürülmesi için katkı sağlayabileceğini ifade etti. Başka söz alan olmadığından  Faaliyet Raporu,  Mali Tablolar ve Denetleme Kurulu raporu ayrı ayrı  oylanarak oy birliği ile kabul edildi. 2014 yılı tahmini bütçe tasarısı da Hasan Erten tarafından okunarak oybirliği ile kabul edildi.

Vakıf senedinin 8. inci maddesinde Mütevelli Heyet üyeliğinin düşürülmesinde ölüm, istifa, girişteki şartların kaybedilmesi, iş göremez hale gelinmesi  dışında üst üste son üç olağan veya olağanüstü toplantıya mazeretsiz katılmama ve bu süre içinde vakfa maddi ve manevi desteğin sürdürülmemesi kıstasından hareketle, Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılması önerilen üyelerin durumu ile ilgili gündem maddesine geçildi.  Öneri üzerine söz alan Kurucu Başkan Av. Tekin ÖZDEMİR öneriye katılmadığını, üyelerin çıkarılmaması gerektiğini ifade etti.  Bu hususta söz alan kurucu üye Dursun KÖSE de öneriye katılmadığını ve Tekin ÖZDEMİR’e destek verdiğini söyledi.

Yine mütevelli üyesi Nihat ÖZDER, sadece yazılı istifa edenlerin durumlarının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu ve benzeri konuşmalar üzerine söz alan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih YILDIZ, vakıf senedinin gayet açık olduğunu, Ölüm, istifa dışında  son üç resmi toplantıya katılmayan, vakfa maddi ve manevi hiç bir desteği olmayan üyenin üyelikten çıkarılabileceğini bunun için istifa etmiş olması zorunluluğunun aranmayacağı, bu şekliyle Mütevelli Heyetin oylama sonucu çıkacak kararın esas olduğunu heyete açıkladıktan sonra oturuma  10 dakika ara verildi.

Oturuma yeniden başlarken söz alan Hayrettin YAVUZ  Mütevelli Heyet üyeliğinden çekildiğini, yaşanan gerginlik ve konuşmalarından dolayı da Divan Kurulundan ve Mütevelli Heyetinden özür dilediğini ifade etti. Bu hareketi Mütevelli tarafından memnuniyetle karşılanarak alkışlandı.

Devam eden oturum sonucunda istifa eden altı Mütevelli Üyesinin üyeliği oylanarak ikiye karşı oy çokluğu ile üyelikten düşürme kararı alındı. Üyeliği düşen üyeler: Ensar BAYRAM, İsrafil EREN, Nuri DALKIRAN, İsmet UYSAL, Erol ŞAHİN, Nurhan KÜÇÜK YILDIRIM.

Üyeliği düşen Mütevelli yerine Yönetim Kurulu tarafından önerilen Hasan DURSUN, Hasibe ÖZKAN, Hasan ERTEN, Hacer YILDIZ, Nurten YAVUZ, Mevlüt YILDIRIM için yapılan oylamada yeni Mütevelli Üyeleri oybirliği ile seçildiler.

Gündemin son maddesi olan öneriler  bölümünde; Macahel  balının pazarlanması, markaya kavuşturulması ve Macahel balı diye satılan başka bölge ballarının önüne geçilmesi  hususları görüşüldü. Bu konunun önemine binaen ayrı bir oturum konusu olması gerektiği vurgulandı. Divan heyeti tarafından toplantıya katılanlara teşekkür edildikten sonra oturuma son verildi.

—————————
26.01.2014 Salih YILDIZ