Ana Sayfa Aktiviteler/Etkinlikler 1. Macahel Sempozyumu

1. Macahel Sempozyumu

sempozyum1
Macahel için büyük bir açılım…

İbrahim Türker YILDIZ*

Etrafını çevreleyen doğal sınırlar ve modern yaşamın etkilerini minimize eden engeller sayesinde içinde barındırdığı doğal ortamı ile bozulmadan kalan Macahel, son yıllarda dışarıdan gelen bir çok kişi ve kurumun ilgisi altındadır. Son 15 yılda yoğunlaşan bu ilgi sonucunda, Macahel bugün çok farklı yerlere gelmiş, ülkemiz ve dünya açısından çok değerli bir zenginlik olarak kabul edilmiştir. Geçen bu 15 yılın öncesinde Macahel’de gündem, istihsal, tapulu orman kesimi, orman kooperatifleri gibi konular iken bugün Macahel, dünyanın tanıdığı ve bildiği, Türkiye’nin tek Biyosfer Rezerv alanıdır. Bölgenin ana geçim kaynağı artık ormancılık değil, çevreyle barışık alanlar ve kendi özgün imkanları olmuştur. Ana arı ve bal üretimi, bölgede en önemli gelir kalemlerinden olmuş, doğal çevrenin sağladığı nimetlerden Macahel’liler ekonomik olarak yararlanmaya başlamıştır.

Ancak, geçen 15 yıl içerisinde yörede yaşayan ve göç etmiş Macahel’lilerin yöredeki gelişmeler ile yeteri kadar ve gerektiği gibi ilgilendiğini, bilgilendiğini veya bilgilendirildiğini, gerektiği zaman yörenin ve insanlarının yararına olan doğru tavırları sergilediğini maalesef söyleyemiyoruz. Bu 15 yılın, doğru ve yanlışları ile bir muhasebesinin yapılması, toplumda birlikteliğin ve ortak aklın sağlanması ve devam eden gelişmelerde doğru yaklaşımın ortak tavır olarak gösterilmesi amacıyla bir değerlendirme gereği görülmüştü. Özellikle bu yaz gerçekleştirilen Kafkas Arısı ve Bal Festivali’nde yörenin sivil toplum kurumları, Köyler birliği, muhtarlar ve yöre insanı arasında görülen sıcak yakınlaşma, yıllardır özlem duyulan diyalog ortamının sağlanmakta olduğunu hissettirmişti. Bu yakınlaşma, 27 Aralık akşamı İstanbul’da gerçekleştirilen “I.Macahel Sempozyumu”na giden yolu açtı.

Camili Köyler Birliği, Camili Çevre Koruma Derneği ve Macahel Vakfı’nın ortak organizasyonu ve katılımıyla gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gösterilen program, sadece Macahel için değil, ülkemiz için bile nadir görülebilecek kadar farklıydı. Macahel’li hemşerilerimize sunulan konular, Macahel’in 15 yıllık gündemini görsel veriler yardımıyla anlatmayı amaçladı.  Sunumların ardından Bayar Şahin’in hazırladığı program ile gecenin coşkusu en üst seviyeye çıktı.

Macahel Vakfı Başkanı Sayın Salih YILDIZ,  Maral Muhtarı Sayın Hasan Şimşek, Camili Köyler Birliği Başkanı Sayın Ali Dursun KAYA, Camili Çevre Koruma Derneği Başkanı Sayın Hasan YAVUZ, Bahçelievler Belediye Başkanı Sayın Osman DEVELİOĞLU konuşmalar yaptılar. Konuşmalarında Macahel’in doğal güzellikleri ve dünyanın ilgisi ile birlikte, Macahel’in zor koşulları ve sorunları hakkında da bilgi verdiler. Orman kadastrosu, yol sorunu ve HES projeleri ile ilgili görüşlerini aktardılar.

Gecenin bir bütünü başlı başına bir eser gibiydi. Ben, Saklı Cennet Macahel başlığı altında Macahel’in doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği, dünya ve insanlık için önemini ve Macahel’de yapılan bilimsel çalışmaları sundum. Macahel Vakfı Başkan Yardımcısı ve Ziraat Mühendisi Bahattin SARI tarafından, Macahel’in özgün mimarisi, kültürü, Macahel’de olağan yaşam sunuldu. Macahel Vakfı Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Mali Müşavir olan Süleyman KÖSE tarafından  Macahel’de yürütülen Ana arı üretimi, Eko turizm, GEF-II projeleri ve UNESCO’nun Macahel’i Biyosfer Rezerv Alanı ilan etmesi hakkında bilgiler verildi. Son olarak Öğretim üyesi Selman Dursun’un sunumunda da Macahel’deki gelişmelerin,  dış etkilerin ve HES projelerinin Macahel’e olumlu / olumsuz yansımaları ve çözüm önerileri, sunucunun kişisel görüşleri olarak aktarıldı.

Programda hazır bulunan Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ümit GÜRSES, gündem dışı söz alarak sunumlarda TEMA ve projeleri ile ilgili yapılan eleştirileri yanıtlayarak dinleyicilere TEMA Vakfının Macahel’deki ve Macahel dışındaki ana arı ve bal üretimi, organik gıda ve HES projeleri ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Programın sonunda tartışma için bir zaman verildi. Katılımcılar soruları ile, verilen bilgiler ve Macahel’in gündemi hakkında görüş alışverişi sağladılar.

Programa katılan Camili Köyler Birliği Başkanı Ali Dursun KAYA, Camili Çevre Koruma Derneği Başkanı Hasan YAVUZ ve Maral Muhtarı Hasan ŞİMŞEK de yaptıkları konuşmalarda Macahel’in sorunlarına vurgu yaparak bu etkinliğin birlik ve beraberliğe çok önemli katkılar sağladığını ifade ettiler.

Macahel çok sesli yaşlılar korosu, otantik Macahel şarkılarını sundu, birçoğumuzun pek izleme fırsatı bulamadığı oyunlar oynandı. Macahel sevgisinin, çevresel duyarlılığın, birlik olmanın, birlikteliğin, Macahel kültürüne özel ögelerin üst düzeyde olduğu bir program izledik.

Y.Mimar Halit ZENGİN ve Doç.Dr.Veysel YILMAZ’ın başkanlığında gerçekleştirilen ve Besim YAVUZ ve Hüseyin AYDIN’ın Onursal Başkanlar olarak duyurulduğu program her kesimden katılımcının büyük beğenisini topladı ve çok olumlu eleştiriler aldı. Ve bu çalışmanın ne denli gerekli, ne denli yararlı, ne denli etkili olduğu görüldü. Birçok insanın ifade ettiği gibi, Macahel insanı için çıta yükselmiştir. Artık Macahelliler, küçük hesapların ve gündelik tartışmaların Macahel’in önünü tıkamasına izin vermemeli, birlik ve beraberlikten kopmamalıdır. Macahel için en doğru kararlar, en yararlı sonuçlar bu şekilde alınacaktır. Macahel, gerek yörede yaşayanlar gerekse Macahel dışında olanlarla bir bütün olmalıdır, olmalıdır ki Macahel 15 yıl daha kaybetmesin…

———————————————————

* Elektronik ve Haberleşme Mühendisi