Ana Sayfa Güncel Haberler ARTVİN BORÇKA 18. MACAHEL SAF KAFKAS ARI VE BAL FESTİVALİ

ARTVİN BORÇKA 18. MACAHEL SAF KAFKAS ARI VE BAL FESTİVALİ

4164

Geleneksel hale gelen ve organizasyonu Macahel Vakfı’nın yaptığı, Borçka Kaymakamlığının desteklediği Macahel Saf Kafkas Arı ve Bal Festivali’nin 18. incisi, köy halkının talebi üzerine Camili Köyü meydanında yapıldı. Organik Macahel Vadisi, Biyosfer Rezerv Alanı, Yaşam Kültürü, Saf Kafkas Arısı ve Macahel Balının tanıtıldığı Festival, iki günlük program tamamlandı.

BİYOSFER REZERV MARKASININ EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Festivalin ilk günü programı, 23 Ağustos 2019 Cuma saat 14:00 te TEMA Konukevi toplantı salonunda başladı. Camili Köyler Birliğinin hazırladığı, Borçka Kaymakamlığının desteklediği “Camili Biyosfer Rezerv markasının sürdürülebilir ekonomik değere dönüştürülmesi projesi” sunumu yapıldı. Katılım ve ilginin yoğun olduğu sunum, Borçka Kaymakamı Hasan Hüseyin TÜRKER, Camili Köyler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Borçka Tarım-Orman Müdürü olan M. Fatih CİNEVİZ tarafından yapıldı.

Macahel Vadisinde yapılması planlanan projenin ilk aşamasında, Camili Biyosfer Rezerv markası ile Macahel Balı ve Macahel Fındığının paketleme tesisinin inşa edilmesi, yerinde ekonomik değere dönüştürülerek bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Projenin devamında ise; bölgede organik olarak üretilen tüm meyve ve sebzelerin projeye dahil edilmesi planlanıyor.

CAMİLİ SAF KAFKAS ARI GEN MERKEZİ

Festivalin ilk gün programı devamında, Artvin Arı Yetiştiriciler Birlik Başkan Yardımcısı İbrahim AYDIN, Saf Kafkas arısının özellikleri, Camili Gen Merkezi konularında sunum yaptı. Konuyla ilgili soruları cevapladı.

Yüzyıllardır geleneksel arıcılık yöntemiyle Kafkas arısını melezleştirmeden saf olarak barındıran Camili (Macahel) havzası, son yıllarda tercih ettiği modern arıcılık yöntemi tartışılır hale gelmiştir.

Kafkas Arı ırkı 12.12.2004  tarih ve 25668 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında  yayınlanan 2004/39 sayılı tebliğ  hükmü gereğince tescillenerek, Ardahan (Posof) ve Artvin (Camili) illeri genetik materyal olan Kafkas arı ırkının gen merkezi olarak ilan edilmiştir. Bu amaçla ırkın saf olarak korunabilmesi için her iki il, tam izole bölge  olarak diğer illerden gelecek  arılara kapatılmıştır. Bu bölgeler ana arı yetiştiriciliği yaparak, Türkiye’nin tüm bölgelerindeki ana arı talepleri karşılanmaktadır.

MACAHEL BALI GÖRESEL SUNUM, ANA ARI ÜRETİMİ, BAL ÜRETİMİ YARIŞMASI

Festival kapsamında yapılan yarışma saat 17:00 de Camili Muhtarlığı salonunda yapıldı. MABİYODER Başkanı Kemal Özdoğan’ın organize ettiği yarışmaya misafirlerden oluşan jüri üyeleri seçildi. Macahel Balının kendi klasmanında zaten şampiyon olduğu vurgulandı. Yarışmanın kuralları anlatılırken, balın tadı, kokusu ve içeriğinin dikkate alınmadan sadece görsel sunum olarak yapılacağı hatırlatıldı.

Yapılan yarışmada Fenni kovanda;

  1. inciliği Efeler Köyü’nden İbrahim Kahya ve Ersin Dalkıran paylaştı
    2. liği Uğur Köyün’den Murat Yıldız
    3. lüğü de Kayalar Köyü’nden Ayşe Şimşek kazandı.

Kara kovanda;

  1. liği Efeler Köyünden Şükrü Yıldırım
    2. liği Efeler Köyünden Cemal Kahya
    3. lüğü Camili Köyünden Selçuk Bursal kazandı.

Artvin Arı Yetiştiriciler Birliği’nin istatistiki bilgilere göre son 2019 yılında;

En Fazla Bal üretimi dalında 1. liği Uğur Köyünden Şerafettin Yıldız
En fazla Ana arı Üretiminden 1.ciliği Melahat Gülbin kazandı.

FESTİVALİN İKİNCİ GÜNÜ

Festivalin ikinci günü 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü devam edildi. Daha önceki yıllarda Düzenli Festival alanında yapılan etkinlik, bu sene Camili Köyü meydanında yapılması tercih edildi.

Program saat 13.00 te saygı duruşu ve İstiklal marşı okunmasıyla başladı. Sunuculuğunu Yavuz Selim Koç ve Betül Özbaş’ın yaptığı festivalin açılışını Festival Tertip Komitesi adına Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı, Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Köse yaptı.

Selamlama ile açılış konuşması yapan Köse; Geleneksel hale gelen Artvin-Borçka Macahel Saf Kafkas Arı ve Bal Festivali’nin 18. incisini yaptıklarını hatırlattı.

Macahel Vakfı’nın, Macahel’in geçmişten gelen geleneklerini, yaşam kültürünü, kültür mirasını, bilgi birikimini ve âkil insanlarını bünyesinde barındırdığını, son çeyrek yüzyıldır bu birikimiyle Macahel’deki değişim ve gelişim sürecine önderlik ettiğini,  bu yüzden böyle bir Vakfın Başkanı olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek sözlerine başladı.

Macahel’in Doğası ve Kültür mirasının sadece Türkiye’de değil, dünyada da özel bir yere sahip olduğunu, eşsiz doğayı koruyarak, onunla uyumlu, sürdürülebilir bir kalkınma gerçekleştirmenin görevleri olduğunu, bu değişim ve gelişim sürecinin devam etmesinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Macahel Vakfı Başkanı sözlerine şöyle devam etti.

Saf Kafkas Arı ırkımızı gözbebeğimiz gibi koruyacağız. Melezlenmesine, genetik saflığının bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Saf Kafkas Arısının yegâne gen Merkezinin Camili (Macahel) olduğunu, asla unutmayacağız. Havzadaki, Otantik ahşap yapı karakterini de koruyacağız.”

Macahel’in sadece Türkiye’de değil 4 kıtada tanındığını söyleyen Köse;

GEF-II Projesi ile Kuzey Amerika’da,

Biyolojik çeşitlilik nedeni ile UNESCO’nun “İNSAN ve BİYOSFER AĞI” na, Çok sesli Yaşlılar Korosu’nun “Somut Olmayan Kültürel Mirası” na dâhil edilmesi ile Avrupa’da,

Brezilya’da RIO-20 çerçevesinde, Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanan “Sürdürülebilir Kalkınmada Bir Türk Başarı Hikâyesi” başlıklı poster ile Güney Amerika’da,

TEMA VAKFI ’nın hazırladığı Macahel Belgeseli, Kısa film dalındaki ikinciliği ile Afrika’da olmak üzere, dört kıtada bilinen bir Havza özelliği taşımaktadır.” dedi

2017 yılında düzenledikleri 16. Saf Kafkas Arı ve Bal Festivali’nin “City Awards Turkey” “Şehir Ödülleri Türkiye 2017” yarışmasında “En yaratıcı etkinlik-Festival” alanında Yılın Projesi seçildiğini hatırlatan Köse, bu konudaki gayret ve çabaları için, 2017 yılındaki Artvin Valisi Sayın Ömer Doğanay’a teşekkür etti.

Ardından Biyosfer Rezerv alanı (MaB) ile ilgili; Biyosfer Rezervinin üç temel işlevinden birincisi olan “Koruma” ilkesi, büyük ölçüde başarılmıştır. İkinci ilke olan “Kalkınma” konusunda, özellikle “Arıcılık ve Yumuşak Turizm” alanlarında, “Doğa ile uyumlu, Sürdürülebilir Kalkınma” anlamında da ciddi başarılar sağlanmıştır. Yukarıda belirttiğim gibi, Macahel örneği RIO-20’de tüm dünyaya model olarak sunulmuştur.” Dedi.

Kalkınma konusunda çabalarının devam ettiğini anlatan Köse, Kamu-Sivil birlikteliğinin çok önemli örneğini teşkil eden iki yeni Projenin uygulama aşamasında olduğunu, Macahel Köyler Birliği Başkanı ve Borçka Tarım ve Orman Müdürü Fatih Cineviz’in gayretleri, Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker’in önderliği, Macahel Vakfı’nın destekleri ile Bal Paketleme ve Fındık Kırma tesislerinin kuruluş projesinin hazırlandığını söyledi. Borçka Kaymakamı ve Köyler Birliği Başkanına samimi gayretleri için teşekkür etti.

Havzamızdaki olası Risklere dikkat çeken Köse sözlerine şöyle devam etti:

“Bilindiği gibi Macahel havzası izole bir bölge olup Kafkas arısının yegâne yaşam alanı ve gen merkezidir. Gen kaynaklarının yerinde ve yerel halk tarafından korunması teşvik edilmelidir. Bu bölgede Saf Kafkas Arısı, yüzyıllardır doğal olarak, yerel halkın da hassasiyetiyle korunmuştur.”

Son zamanlarda, Saf Kafkas arısı yedek gen merkezleri oluşturulma çabalarını şahit olduklarını, bu tür çalışmalarda kesinlikle uzman akademisyenlerin görüşlerinin alınması gerektiğini ifade eden Köse, uzman akademisyenlerden aldıkları raporlara göre ise, bu tür oluşumların geri dönülemez çok ciddi risklere sebep olabileceğini söyledi.

Bu çalışmaların bilimsel verilere dayanarak yapılması gerektiğini, yerel ırkların yerinde korunarak muhafaza edilmesine taraf olduklarını, Kafkas arısının saf olarak muhafaza edildiği yegâne yaşam alanının Camili (Macahel) olduğunu ve diğer çalışmalara şüphe ile baktıklarını söyledi. Camili havzasında doğal ortamda korunan Saf Kafkas Arı ırkını koruma, geliştirme ve dağıtımı sırasında, diğer arı ırklarının da korunmasına dikkat etmek gerektiğini, ırkları karıştırma menfi sonuçları olabileceği konusunda uyardı.

Yıllardır festivale destek veren, Macahel balını ve arısını dünyaya tanıtan, ANG Vakfı Başkanı ve Tekfen Holding Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit, Festivale maddi manevi destek Artvin Valisi Yılmaz DORUK’a, Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü TÜRKER’e,  Borçka Belediye Başkanı Ercan ORHAN’a, AK Parti İlçe Başkanı Şükrü ERTÜRK’e, Artvin Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı İbrahim Durmuş’a, haftalardır çok yoğun ve yorucu bir tempo ile organizasyonunda emeği geçen Festival tertip komitesine, Festivale bal desteği veren bal üreticilerine, Konaklama desteği veren pansiyon ve otellerle ve emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

**

Muhtarlar adına konuşma yapan Camili Köyü Muhtarı Altan Gülbin, festivale katılanları selamladıktan sonra, Festivale ev sahibi olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Camili Köyler Birliği Başkanı M. Fatih Cineviz söz aldı. Camili’de yapmak istedikleri proje hakkında bilgi verdi. “Camili biyosfer Rezervi Markasının Sürdürülebilir Ekonomik Değere Dönüştürülmesi“ projesinin Macahel bölgesinin kalkınması için fırsat olduğunu anlattı. İlk olarak Organik Fındık paketleme ve Macahel Balı paketleme tesisi kurmak istediklerini, sistem oturduktan sonra bölgede organik olarak yetişen birçok ürünü projeye dahil etmek istediklerini anlattı.

Son olarak Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker Macahel’in önemine değindiği konuşmasında, değerleri koruyup Macahel’e sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü TÜRKER, Macahel’in en önemli değerlerinden birinin saf Kafkas arı ırkı olduğunu belirterek, “Ekosistemde çok önemli bir yeri olan bu arı ırkını korumak için Macahel halkı elinden geleni yapıyor. Bu festivali uluslararası platforma taşımak istiyoruz. Gürcistan ülkesi ile sıfır noktasındayız. Burada komşu ülkeden gelen halk dansları ekibi var. Gelecek yıl da Gürcistan ülkesi başta olmak üzere yurt dışından herkesi festivalimize davet ediyoruz.” dedi.

Konuşmalar ardından Macahel Halk oyunları ekibi muhteşem bir gösteri sergiledi.
Macahel ’in önemli değerlerinden olan SAMİDA grubu sahne alarak hafif yağmurla birlikte konser verdi. Halkın ilgi ve coşkulu anlar yaşattılar.

BAL YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

MABİYODER tarafından organize edilen yapılan Bal yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. Macahel Balı ’nın zaten birinci olduğu vurgulanırken, bal yarışmasının görsel sunumda iki, en çok bal üreten ve en çok ana arı üreten olmak üzere 4 klasmanda yapıldığı ifade edildi.

Fenni Kovan görsel yarışmada dereceye giren İbrahim Kahya, Ersin Dalkıran, Murat Yıldız ve Ayşe Şimşek’e Macahel Vakfının hazırladığı plaketler verildi.

Kara kovan görsel yarışmada dereceye giren Şükrü Yıldırım, Cemal Kahya, Selçuk Bursal’a plaketler verildi.

Artvin Arı Yetiştiriciler Birliği’ni verilerine göre;

En fazla Macahel Bal üretimi dalında Şerafettin Yıldız
En fazla Ana arı üretim dalında Melahat Gülbin ‘e plaketleri taktim edildi.

Yarışma birincilerine MK Turizm-Murat Kaya jest yaparak birer adet yurt içi uçak biletine sponsor olduğunu ve ödül olarak taktim edilmesini talep etti. Murat Kaya’ya yaptığı destek için teşekkür edildi.

GÜRCİSTAN HALK OYUNLARI

Gürcistan’dan gelen halk oyunları ve müzik ekibi muhteşem ses ve danslarıyla harika koreografi sergilediler.

Nihat Gökyiğit kısa bir konuşma yaparak bu senede Macahel’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Yaşlılar Korosunun sahneye çıkması için geleneksel düdüğünü çalarak Festivalin açılışını tekraren yaptı. Yaşlılar Korosu güzel bir dinletiyle dünya mirasına girmiş olmanın gururunu yaşattılar

Sahneyi beklenen grup KOLİVA alınca alkışlar ve coşku yükseldi. Katılımcıların çok büyük ilgi gösterdiği KOLİVA ile şarkılar eşliğinde oyunlar oynandı horonlar çekildi.

Macahel Halk oyunları ekibi, tekrar sahne alarak yöresel oyunları bir kez daha halkla buluşturdular.

Sahneye son olarak Macahel’in önemli değerlerinden Bayar Şahin geldi ve Gürcü Halk şarkılarından güzel sunumlar yaptı.

Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanında düzenlenen bal festivalinde üreticiler ballarını tanıtırken, cam kovanda arının nasıl bal ürettiği anlatıldı. Festivalde arının bal topunu yapması ilgi odağı olurken, meraklılar arının çalışma şeklini yakından görme imkânı buldu. Protokoldeki misafirler, yöresel ürünlerin ve Macahel Balının sergilendiği stantları gezerek bilgi aldılar.

Festivale Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Borçka Tarım ve Orman Müdürü M. Fatih Cineviz, Borçka Ziraat odası başkanı Tolga İskenderoğlu, Artvin Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Özcan Cambaz, Borçka Belediye Başkan yardımcıları, Somali Büyük Elçisi Mehmet Yılmaz, TBMM Anayasa Komisyon eski başkanı Ahmet İyimaya, 22.dönem Milletvekili Aziz Akgül, Artvinli iş adamı Nihat Gökyiğit ve misafirleri, Borçka Orman İşletme müdürü, Jandarma Kdm Başçavuş Erol Erkorkmaz, Artvinliler Hizmet Vakfı eski başkanı Hakan Bekâr, İSARF Başkanı Kenan Satır, ENGÜÇDER Başkanı Vahap Koçak, Artvinli İş adamı Ahmet Özbayrak, Emk. Öğretmen Nadir Ataman, Macahel Vakfı önceki dönem Başkanı Mehmet Cesur, Artvinli İş adamları, kamu yöneticileri ve Artvin gönüllüleri katıldılar.