Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm Etkinlikler

 • Bu etkinlik geçti.

Ekoturizm ve Girişimcilik Eğitimi 1

Ekim 21, 2017 - Ekim 22, 2017

Macahel Vakfı ve DOKA İşbirliği ile Ekoturizm ve Girişimcilik Eğitimi

Eğitimin amacı:  Turizm, eko turizm, doğa ekseninde turizm işletmecilerinin veya potansiyelinin, kendi işlerini kurma ve işletme adına yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır. Eğitim içeriğinde; hedef kitleye Eko turizm alanında bilgi, beceri ve donanım kazandırmayı amaçlayan eğitim faaliyetleri, girişimcilik ve kendi işini kurma-işletme, uygulama faaliyetlerini kapsamaktadır.

Genel Hedefler

 • Turizm ilke ve işletmeciliği genel esaslarını kavratmak
 • Bölgede yerel kalkınma ve istihdam olanaklarının artırılması
 • Ülke ekonomisine katkıda bulunmak
 • Artvin İlinin tanıtımının yapılmasına katkıda bulunmak

Özel Hedefler

 • Turizmin doğal ve geleneksel çevreye verdiği zararların en alt düzeye indirilmesi.
 • Alternatif turizmin bölge insanına ekonomik katkı sağlaması,
 • Mesleki bir eğitimi olmayan kişilerin ve girişimcilerin Eko turizm ve Ev pansiyonculuğu konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanarak istihdama yönelmeleri,
 • Turistik tesis alt yapısını geliştirerek çeşitlendirmek ve yatak kapasitesini arttırmak,
 • Hem çevresel bozulmayı önlemek, hem de yerel halkın ekonomik kazancını arttırmak,
 • Bireyler ve küçük guruplar halinde, doğal çevreyi ve lokal kültürü yerinde yaşayarak öğrenmek amacıyla gelen Eko turistler sayesinde, yerel halkın yaşam standartları ve alternatif turizm imkânlarını geliştirmek.

Eğitimin İçeriği (Temel başlıklar)

 1.Gün;  21 Ekim 2017

Turizm kavramı
Turizmin Dünya ve Türkiye’deki önemi
İstatistiklerle turizm sektörü
Turizm pazarlamasına genel bakış
Turizm çeşitleri ve alternatif turizm
Eko turizm kapsamı ve kavramı
Eko turist
Eko turizm ve çevre
Eko turizm ve girişimcilik

2.Gün; 22 Ekim 2017

Girişimcilik ve iş geliştirme
Girişimcilik ve özellikleri
Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri
İş planı kavramı ve ögeleri
İş planı ögelerinin pekiştirilmesine yönelik çalışmalar (pazar araştırma, pazarlama, üretim, yönetim, finansal plan)
İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek noktalar
KOSGEB destekleri ve iş geliştirme
UYGULAMA: Grup çalışması, iş fikirlerinin sunumu ve tartışılması

Eğitmen: Prof. Dr. Mete SEZGİN, Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Turizm Fakültesi Dekanı
Yer        : Camili TEMA Konukevi Konferans Salonu  Borçka/Artvin

Detaylar

Başlangıç:
Ekim 21, 2017
Bitiş:
Ekim 22, 2017

Organizatör

SÜLEYMAN KÖSE
Phone
0533 308 72 96