Ana Sayfa Koruma Alanlarımız

Koruma Alanlarımız

KORUMA ALANLARIMIZ

Doğa koruma alanı, doğal çevrenin koruma ve inceleme amaçlarıyla korunduğu alan. Bu alanlar, bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan, nadir bulunan, tehlikeye maruz kalan ve kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve doğal olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri içeren ve kesinlikle korunması gerekli olup, sadece bilimsel ve eğitsel amaçlarla kullanılmak üzere ayrılmış doğa parçalarıdır.

Gorgit-Efeler Doğa Koruma Alanları; Avrupa ve Orta Asya’yı içine alan geniş coğrafyadaki en büyük doğal yaşlı orman ekosistemlerine burada rastlanmaktadır. Ortamdaki ağaçların her biri anıt ANIT niteliğindedir. Bilimsel olarak GEF-II Projesi sahada uygulanmıştır. Biyosfet Rezerv Alanına sahip olup, Biyolojik Çeşitlilik açısından zengindir. Saf Kafkas Arı Irkı için gen koruma havzasıdır.

Doğal yaşlı ormanı, her biri anıt olma özelliğine sahip ağaçları bünyesinde barındıran ve dünya doğal koruma kriterlerinden son derece önemli parametre olan Doğal Eski Ormanlardandır.

TABİATI KORUMA ALANLARINA AİT LİSTE

(Revizyon Tarihi: 30.01.2013)

30 Artvin Borçka 12.Bölge Müdürlüğü (Rize) Camili-Efeler Ormanı 1.023 hektar, 24.03.1998

31 Artvin Borçka 12.Bölge Müdürlüğü (Rize) Camili-Gorgit 500 hektar, 24.03.1998

Doğa Koruma Kavramı;

Doğa; çevremizde bulunan fakat insan yapısı olmayan her şeydir.

Çevremizi saran hava, bulutlar, yağmur, kar, dağlar, tepeler, ovalar, taşlar, topraklar, madenler, okyanuslar, denizler, göller, ırmaklar, çaylar, dereler, ağaçlar, çalılar, otlar, çiçekler, sazlar, mantarlar, bakteriler, geyikler, karacalar, tavşanlar, kurtlar, tilkiler, kaplanlar, ceylanlar, ayılar, porsuklar, gelincikler, karacalar, tavşanlar, kartallar, leylekler, bülbüller, serçeler ve diğer bütün canlılar doğanın bir parçasıdır. Doğa; canlı ve cansız olmak üzere iki bölümde ele alınmaktadır.

Cansız Doğa:
1.Atmosfer (Gaz Küre): Bütün hava olaylarının meydana geldiği ortam,
2.Hidrosfer (Su Küre): Okyanuslar, denizler, göller, akarsular, buzullar. 3.Litosfer (Taş Küre): Yeryüzü şekillerinin oluştuğu bütün karalar.

Canlı Doğa:
1.Bitkiler: Fotosentez yapan bütün bitkiler ile mantarlar,

2.Hayvanlar: Besinlerini kendileri üretemedikleri için diğer canlılarla beslenen organizmalardır.

Tabiatı Koruma Alanı

İli                    : ARTVİN
Adı                 : CAMİLİ-EFELER TABİATI KORUMA ALANI
                        CAMİLİ-GORGİT TABİATI KORUMA ALANI
Kuruluşu       : 24.03.1998
Alanı              : 1453 ha.
Konumu        : Doğu Karadeniz bölgesinde, Artvin ili, Borçka ilçesine bağlıdır.

Artvin İli, Borçka İlçesi, Camili köyü sınırları dahilinde bulunan Camili ormanlarının Gorgit mevkiindeki 490.5 hektar büyüklüğündeki bölümü, Efeler köyü civarında 1453 hektar genişliğindeki alan, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 3. Maddesi, 2.paragrafına istinaden Orman Bakanı Ersin Taranoğlu’nun 24.03.1998 tarih ve 148 sayılı olurları ile “Camili-Gorgit-Efeler Tabiatı Koruma Alanı” olarak ilan edilmiştir

Tabiatı Koruma Alanı ilanı

Artvin İli, Borçka İlçesi, Camili köyü sınırları dahilinde bulunan Camili ormanlarının Gorgit mevkiindeki 490.5 hektar büyüklüğündeki bölümü, Efeler köyü civarında 1.453 hektar genişliğindeki alan, 2873 sayılı Milli parklar kanunu’nun 3. Maddesi, 2.paragrafına istinaden Orman Bakanı Ersin Taranoğlu’nun 24.03.1998 tarih ve 148 sayılı olurları ile “Camili-Gorgit Tabiatı Koruma Alanı” olarak ilan edilmiştir.

Tabiatı Koruma Alanı ilanı gerekçe ve talep yazısı;

2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu’nda; bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüztutmuş ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup, sadece bilim ve eğitim amacıyla kullanılan sahaların Tabiatı Koruma Alanı olarak belirleneceği hükmü yer almaktadır.

Doğu Karadeniz Bakanlık Bölge Müdürlüğü, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Borçka Orman İşletme Müdürlüğü, Camili Orman İşletme şefliği sınırları içerisinde bulunan Camili-Efeler doğal yaşlı ormanı, 3200 mm/yıllık yağış ve sürekli yüksek bağıl nemin egemenliği altında, derin vadiler boyunca yükselen gül ve bakir bitki örtüsü ile bir Yağmur Ormanı ekosistemi özelliğine sahiptir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle; Camili efeler ormanının bulunduğu 1453 hektar büyüklüğündeki sahanın, 2873 sayılı Milli parklar Kanunu’nun 3. maddesi, 2. paragrafına istinaden Tabiatı koruma Alanı olarak tefrik, tesis ve planlanmasını,

Olurlarınıza arzederim

Muzaffer Gültekin
Genel Müdür

 *************