Ana Sayfa Güncel Haberler MACAHEL VAKFI 2017 YILI OLAĞAN MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI YAPILDI

MACAHEL VAKFI 2017 YILI OLAĞAN MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI YAPILDI

1679

Macahel Vakfı 2017 yılı olağan mütevelli Heyet Toplantısı yenilenen Vakıf merkezinde 28.01.2018 tarihinde yapıldı. Başkan Süleyman KÖSE’nin açılış konuşması ile saat 14:00 ‘te başlayan toplantı saygı duruşu ve istiklal marşı ile devam etti. Divan Heyetine Tufan KÖSE, Veysel Güner ve Nigar YILDIRIM oybirliği ile seçildiler.

2017 yılı Faaliyet Raporu Vakıf Başkanı Süleyman KÖSE tarafından okundu. 2017 faaliyet döneminde önceki yıllara göre daha başarılı bir performans sergilendiğini, bu başarı grafiğinin 1995 ten bugüne kadar her geçen yıl yükselerek devam ettiğini, Vakfın Artvinli STK ve kamu nezdinde ciddi bir saygınlığının olduğunu vurguladı.

Vakfın 2017 yılı mali tabloları Genel Sayman Hasan ERTEN tarafından, Denetim Kurulu Raporu ise Salih YILDIZ tarafından sunuldu. Yönetim Kurulu Raporu, Mali Tablolar ve Denetim Kurulu Raporu müzakere edildikten sonra ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. 2018 yılı bütçesi Hasan ERTEN tarafından sunulurken, Vakıf merkezinin yenilenmesi ve personel alımı ile ilgili bütçe için ek destek talep edildi.

Boşalan mütevelli heyet üyeliklerine yeni üye alınması ve mütevelli heyet üyelik hakkını devretmek isteyenlerin durumu görüşülerek oy birliği ile devirleri onaylandı. Devamsız Vakıf mütevelli heyet üyelerinin durumu görüşüldü. Devamsız mütevelli heyet üyeleri ile bire bir diyaloğa geçilmesini ve talep etmeleri halinde gönüllülük esasına göre ayrılmaları veya üyeliklerinin devretmelerinin sağlanması kararı oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kuruluna mevcut vakıf merkezinin satılması ve yeni taşınmaz alınması konusunda yeniden oy birliği ile yetki verildi.