Ana Sayfa Güncel Haberler MACAHEL VAKFI 2018 YILI OLAĞAN MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI YAPILDI

MACAHEL VAKFI 2018 YILI OLAĞAN MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI YAPILDI

1515

Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı 2018 yılı Olağan Mütevelli Heyeti toplantısı, 03.02.2019 Pazar günü saat 14:00’te Bahçelievler Belediyesi Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Merkezinde yapıldı.

Kokteyl salonunda yapılan ikram ve sohbetlerden sonra salona geçildi. Macahel Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman KÖSE’nin açılış konuşması, İstiklal marşı ve saygı duruşu yapıldıktan sonra toplantı başladı. Başkan Süleyman KÖSE, davete icabet ederek toplantıya katılan STK Başkan ve temsilcilerine teşekkür etti.

Divan kuruluna; Nihat ÖZDER, İbrahim Türker YILDIZ ve Nigar YILDIRIM oy birliği ile seçildiler. Başkan Süleyman KÖSE tarafından toplantı gündemi ve 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu slayt eşliğinde sunuldu. Başkan Köse; “Bursiyer öğrencilerle iletişimimizi koparmadık. Hanımlar komisyonunun hazırladığı kermes etkinliği ile burs bütçesine katkı sağladık. Vakıf merkezimizin tahsisi için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan’da 142 aileye erzak dağıttık. Macahel Dergisi çalışmalarını sürdürüyoruz. Ödüllü festivalimiz “Kafkas Arı ve Bal Festivali”nı organize ettik. Macahel’de 1. Apiterapi konferansı düzenledik. Konferansa birçok STK temsilcileri katıldı. Macahel’de ilk defa çekilen sinema filmine (kovan) destek verdik. Macahel’de tarihini anlatan, araştırmacı yazar Murat Kasap tarafından hazırlanan 500 sayfalık kitabı baskıya hazırlıyoruz. Avrupa Birliği-Türkiye şehir eşleştirme projesini Artvin Valiliği himayesinde yürütüyoruz.” diye Vakıf faaliyetlerini anlattı.

2018 yılı Mali Tabloları (Bilanço ve Gelir Tablosu) Genel Sayman Hasan ERTEN tarafından slayt eşliğinde sunuldu.

2018 yılı Denetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Başkanı Salih YILDIZ tarafından okundu. Salih YILDIZ, bütün mütevelli heyeti üyelerine Vakfa destek vermeleri çağrısında bulundu.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Tablolar ve Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Mütevelli Heyetin gençlerden oluşması gerektiği vurgulandı. Önceki dönemde boşalmış olan Mütevelli Heyeti üyeliğine Yönetim Kurulunun önerisi Mütevelli Heyetinin onayı ile İsrafil Güner seçilerek kabul edildi.

 

MACAHEL VAKFI ONUR KURULU SEÇİLECEK

Yönetim Kurulu adına Av. Tekin ÖZDEMİR, Durali SARI, Bahattin SARI, Özcan DALKIRAN, Hacer YILDIZ,  gündem maddelerine Onur Kurulunun Mütevelli Heyeti oyları ile yeniden oluşturulması için dilekçe verdiler. Yönetim Kurulunun talebi gündeme alındı. Daha önce ilan edilmiş olan 6 kişilik Onur Kurulu listesinin Mütevelli Heyeti tarafından onaylanmadığından yasal dayanaktan yoksun olduğu ifade edildi. Yönetim Kuruluna, Vakıf senedinin 16.inci maddesi hükümlerine göre Onur Kurulu listesinin hazırlanarak ilk yapılacak olağan/olağanüstü Mütevelli Heyeti toplantısında değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

YENİ YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU SEÇİLDİ

Divan başkanlığına verilen dilekçelerle; Süleyman KÖSE, Bahattin SARI, Özcan DALKIRAN, İsrafil GÜNER, Hacer YILDIZ, Mustafa ÖZBAŞ, Erdal KÜÇÜK, Bülent KAHYA, Gökay ÖZDER, Hakan YILDIRIM, Ergin KAHYA, Nuri ERTEN yeni yönetim kurulunda görev almak istediğini belirttiler.

Yapılan gizli oylama ve açık tasnif sonucunda, toplantıya katılan 64 Mütevelli Heyetinden 62 kişinin oy kullanıldığı seçimde; Süleyman KÖSE, Bahattin SARI, Özcan DALKIRAN, İsrafil GÜNER, Hacer YILDIZ, Mustafa ÖZBAŞ, Erdal KÜÇÜK Yönetim Kurulu üyeliklerine, Bülent KAHYA, Gökay ÖZDER, Hakan YILDIRIM Yönetim Kurulu Yedek Üye olarak seçildiler. Teamüller gereğince İlk Yönetim Kurulu toplantısında görev paylaşımı yapılacağı ifade edildi. Denetim Kurulu üyeliklerine Salih YILDIZ, Ahmet ALTIN ve Yaşar YILDIRIM seçildiler. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu iki yıl görev yapacaktır.

VAKFA YENİ TAŞINMAZ ALINMASI

Salih YILDIZ, günümüz şartlarında mevcut imkanlarla mülk alımının zorlaştığını, fondaki kaynağın bir arsa alınarak değerlendirilebileceği önerisinde bulundu. Buna cevaben Başkan Süleyman KÖSE, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Fatih bölgesinde 271 m² bir taşınmazın tadilatını yapmak kaydıyla Vakfımıza tahsis edilmesi için başvurunun yapıldığını ve sonucunun beklendiğini anlattı.

Tavsiye ve öneriler bölümünde, Macahel’de “Koordinasyon Merkezi”nin yapılması ile ilgili sunum yapan Halit ZENGİN, konuyu Macahel Dergisinde de yazdığını ancak henüz olumlu bir netice alınamadığını ifade etti. Faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesi için koordinasyon merkezinin mutlaka gerekli olduğunu anlattı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mütevelli Heyeti toplantısına; Artvinliler Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esen Yağcı olmak üzere Erol Şalıkoğlu, Pınar Ersoy katıldılar. Camili Köyler Birliği Başkanı Olgun YAVUZ, İSARF Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Satır, İSARF Kurucu Başkan Sinan Temiz, Genel Sekreter Hasibe Özkan, Borçkalılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili Ahmet Özbayrak katılımcılar arasındaydı. Engelliler Derneği Başkanı Vahap Koçak, İzmir Kemalpaşa Artvinliler Derneği Ayhan Gökdemir, Gürcü Kültür Merkezinden Havva Aydın, Nurten Yavuz, Gürcü Kültür Evi Başkanı Erdal Küçük ile fahri Macahelli sunucu ve yazar Yavuz Selim Koç toplantıya renk kattılar.