Ana Sayfa Genel Haber Arşivi Macahel Vakfı DOKA-JICA Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Macahel Vakfı DOKA-JICA Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

1997

MACAHEL EĞİTİM, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI ORGANİZATÖRLÜĞÜNDE YAPILAN DOKA- JICA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI VE PROJE FİKİRLERİNE YÖNELİK ÇALIŞTAY

Fatma ARTAR*

20.03.2015 tarihinde Bahçelievler Belediyesi Necip Fazıl KISAKÜREK Kültür Merkezi’nde Macahel Vakfı organizatörlüğünde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) yetkilileri tarafından İstanbul’da yaşayan Macahel halkına yönelik “DOKA ve JICA Hakkında Bilgilendirme Toplantısı ve Proje Fikirleriyle İlgili Çalıştay” düzenlendi.

Macahel Eğitim-Kültür ve Dayanışma Vakfı yöneticileri ve Vakıf Danışma Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantı, Vakıf Başkanı Dr.Veysel Yılmaz’ın açış konuşması ile başladı.

DOKA Artvin Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Fatma ARTAR, DOKA Tanıtım Teşvik ve İşbirliği Birimi Uzmanı Eda TİRYAKİ, JICA Kıdemli Danışmanı Masanobu KİYOKA, JICA Uzmanı Minami YAMAGUCHİ’nin katılım sağladığı toplantıda, öncelikle Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve DOKA destekleri, DOKA ve JICA arasında imzalanan “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Kapasite Geliştirme Projesi” ve bu kapsamda hazırlanan eylem planı doğrultusunda belirlenen pilot bölgelerden biri olan “Macahel Bölgesi’nde ve Bölgeye Yönelik Yürütülen Çalışmalar” ve günümüz Japonya’sında kırsal kalkınma ile ilgili bilgilendirme sunumları yapıldı. Ardından Japonya yerel kalkınmasında bir başarı hikayesi olan IRODORİ Projesi’ne yönelik tanıtıcı DVD gösterimi gerçekleştirildi. Toplantının son bölümünde ise JICA Projesi kapsamında Macahel’de gerçekleştirilen saha araştırmaları sonucu elde edilen proje fikirleri sunularak bu fikirlere yönelik bir çalıştay yapıldı.

Türkiye’de 26 kalkınma ajansından biri olan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), 5449 sayılı kanun doğrultusunda 14 Temmuz 2009 yılında kurulmuş olup Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerini kapsamaktadır. Merkezi Trabzon olan ajansın her ilde birer Yatırım Destek Ofisi bulunmaktadır.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) arasında imzalanan “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Kapasite Geliştirme Projesi” doğrultusunda DOKA tarafından eylem planı hazırlanmıştır. Hazırlanan eylem planı çalışmalarına yönelik pilot bölgelerden biri olan Macahel Bölgesi’nde belli dönemlerde saha araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sırasıyla 02-04/09/2013 tarihlerinde Kumamoto Üniversitesi’nden Kırsal Kalkınma alanında çalışmalar yapan Sosyolog Prof. Dr. Sadao TOKUNO ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden Dr. Tolga ÖZŞEN’in yönlendiriciliği ve DOKA çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen “Maral Köyü Kırsal Kalkınma Saha Araştırması”, 04-05/07/2014 tarihleri arasında HIS Travel (Highest International Standards) Türkiye Ofisi yetkilisi ile Camili Bölgesi’nde ev pansiyonlarının ziyareti, 11-12/09/2014 tarihlerinde “Eko-turizm, Yerel Üretim-Yerel Tüketim ve Atık Yönetimi”ne yönelik gerçekleştirilen saha araştırmasıdır.

11-12/09/2014 tarihlerinde Camili Bölgesi’nde (Macahel) yapılan “Eko-Turizm, Yerel Üretim-Yerel Tüketim ve Atık Yönetimi” çalışmasından elde edilen sonuçlar raporlanmış, araştırmadan elde edilen proje fikirleri 3 ana kategoriye ayrılmıştır:

 • Eko-turizmle ilgili proje fikirleri
 • Tarımsal ve Gelir Getirici Faaliyetler Hakkında Proje Fikirleri
 • Sosyal, Kültürel ve Diğer Faaliyetler Hakkında Proje Fikirleri

İlgili ana başlıklar halindeki proje fikirleri 20.03.2015 tarihinde İstanbul’da yapılan çalıştayda ele alınmıştır. Yoğun bir katılımla yapılan ve katılımcıların büyük bir ilgi ile izledikleri toplantının sonunda, izleyiciler 3 gruba ayrılmış ve her grup kendi kategorisindeki proje fikirlerini önemlilik-aciliyet sıralamasına göre, 5N 1K yaklaşımını göz önünde bulundurarak sıralandırmış ve her gruptan bir sözcü kendi konusuyla ilgili kısa bir sunum yapmıştır.

Çalıştay sonunda elde edilen proje fikirleri önemlilik ve aciliyet kavramları göz önünde bulundurularak aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

 • Eko-turizmle İlgili Proje Fikirleri
 1. Yerel tur rehberlerinin eğitimi
 2. Mevcut trekking (patika) yollarının iyileştirilmesi, yeni yürüyüş yollarının keşfi
 3. Botanik bahçesi kurulması
 4. Yerel ürünler satış dükkanının kurulması
 5. Macahel Rehber Kitabının hazırlanması ve dağıtımı
 6. Tarihsel ve kültürel değerlerin rehabilitasyonu ve korunması

 

 • Tarımsal ve Gelir Getirici Faaliyetler Hakkında Proje Fikirleri
 1. Macahel BALI’nın markalaşması, bal üretim artışı ve Kafkas Arısı Ana Arı üretimine yönelik faaliyetler
 2. İstanbul’da Macahel Shop’ın  (Japonya’da Antenna Shop örneği) açılması (özellikle Macahel Balı markalaştıktan sonra)
 3. Kokulu üzüm (Adesa Üzümü) yetiştiriciliğinin ve üretimin artırılması, markalaşma, paketleme ve ürün çeşitliliğinin sağlanması
 4. Fındık üretiminin ve üretimde kalitenin artırılması

 

 • Sosyal, Kültürel ve Diğer Faaliyetler Hakkında Proje Fikirleri
 1. Katı atık yönetimi ve kanalizasyon altyapısı kurulumu
 2. Geleneksel ve yerel folkloru genç nesile aktarmak+ yöresel yemek envanteri
 3. Terkedilmiş okulların rehabilitasyonu ve kullanımı (Japonya örneği) (Çeşitli aktivitelerin yapıldığı köy evi ve kültür evi haline getirme)
 4. Güvenli yaşam eğitimleri
 5. Macahel Kültür Evi kurmak (kütüphane, yöreyi tanıtıcı dokümanlar)
 6. Daha iyi ulaşım ve iletişime dönük çalışmalar
 7. İmece geleneğini canlandırmak

Toplantı sonunda elde edilen proje fikirlerinden yola çıkılarak, mayıs ayında Macahel’de çalışmalara devam edilmesi planlandı. Toplantı, konukların da katılımı ile akordeon eşliğinde Macahel Halk oyunlarından örneklerle sona erdi.

*: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Artvin Yatırım Destek Ofisi Uzmanı