Ana Sayfa Organik Ürünler

Organik Ürünler

MACAHEL VAKFI’nda ORGANİK ÜRETİM TOPLANTISI

Macahel’li arıcılar, 13 Ocak 2010 tarihinde Macahel Vakfı merkezinde bir araya gelerek Organik Bal Üretim imkanlarını değerlendirdiler.

Köyler Birliği Başkanı Ali Dursun KAYA’nın toplantı çağrısına iştirak eden arıcılar, devam eden Organik Ürün Sertifikasyonu sürecinde hazırlanan kontrol raporu üzerinde değerlendirme yaptılar. İyileştirilmesi gerekli görülen konular hakkında arıcıların görüşleri alındı.

Toplantıda öne çıkan öneriler temel olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir;

1) Mum temininde arıcılar kendi sorumluluklarını üstlensin.

2) Üretilen ballarda ve diğer üretimlerde Camili  Köyler Birliği ve Macahel Vakfı çare üretsin.

3) Arıcılar arasında denetim mekanizması (Köyler Birliği çatısında) oluşturulsun.

4) Macahel balının televizyonlarda yapılan reklamların doğruluk veya yanlışlığı araştırılsın, gerekirse tedbir alınsın.

Toplantıda oluşturulan bir komisyon, Konvansiyonel Bal Üretiminden Organik Bal Üretimine Geçiş süreci ile ilgili bir yol haritası çıkartmak üzere görevlendirildi. Komisyonun hazırladığı rapor aşağıdadır.

KONVANSİYONEL BAL ÜRETİMİNDEN ORGANİK BAL ÜRETİMİNE GEÇİŞ

Bütün dünya ile birlikte ülkemizde de sağlıklı beslenme bilinci geliştikçe, organik tarım ürünlerine olan talep her geçen gün artmaktadır. İnsanlar artık üreticilerden doğal ortamda, doğal bir şekilde üretilmiş ürünler istemekte ve organik tarım ürünlerinin pazar payı gittikçe büyümektedir. Bizim de pazarda hak ettiğimiz yeri alabilmemiz için bir an önce organik bal üretimine geçmemiz gerekmektedir.

Macahel, organik tarım üretimi konusunda patent almış bulunmaktadır. Bölgenin, organik bal üretimi için de ideal bir ortam olduğu, yapılan bilimsel araştırmalarla ortaya konmuştur. Arıcılarımızın temel arıcılık bilgisi bakımından iyi durumda oluşu da bizler için büyük bir avantajdır. Bu avantaj, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmak suretiyle organik bal üretimine geçiş sürecinde başarıya tahvil edildiği takdirde balımıza hak ettiği saygınlığı kazandırabilir ve kalitesini dünyaya duyurabiliriz.

Aşağıda, konvansiyonel bal üretiminden organik bal üretimine geçmek için dikkat edilmesi gereken hususlar irdelenmiştir. Bölgemizde, organik bal üretimine geçişte karşılaşılabilecek sorunları Yöresel ve Bireysel olmak üzere iki ana başlık altında toplamak mümkündür:

A- Yöresel Sorunlarımız

1- Denetleme: Arıcılık Komitesi ve Köyler Birliği tarafından bir “ara denetim mekanizması” kurulmalı ve yaptırım yetkileri belirlenmelidir.

2- Tuvalet, banyo ve mutfak giderlerinin kapalı olmaması: Bu sorun, her köyün muhtar ve ihtiyar heyeti ile sağlık grup başkanlığı ve Camili sağlık ocağının öncülüğünde çözülebilir.

B- Bireysel Sorunlarımız (Bu maddelerle ilgili ayrıntılı açıklamalar aşağıdadır.)

1- Besleme
2- İlaçlama
3- Mum
4- Boyalı Kovan
5- Bal hasadı

BALIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Arıcılık Komitesi ve Köyler Birliği tarafından organik bala patent ismi verilmelidir.
2- Bal, üreticilerin işletme numarasıyla paketlenmelidir.
3- Köyler Birliği veya Macahel Arıcılar Birliği Organik Bal Satış Merkezi adı altında, alıcıların kolay ulaşabileceği satış yerleri oluşturulmalı, bu merkez diğer organik ürünlerle de desteklenmelidir.

BAL SATIŞ MERKEZİ

1- Bal satış merkezinin oluşturulma aşamasında arıcılık komitesi temsilcileri, Köyler Birliği, Macahel Vakfı ve Macahel Arıcılık A.Ş. temsilcileri hazır bulunmalıdır.

2- Tüm üreticilerle sözleşmeli olarak çalışılmalıdır.

3- Bu merkezin mahiyeti ve işletilmesiyle ilgili gerekli fizibilite çalışması yapılmalıdır.

ORGANİK BAL ÜRETİMİNE GEÇMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Üstte, bireysel sorunlar adı altında sıraladığımız maddeler doğrultusunda, yapılması gereken işlemler ve dikkat edilmesi gereken hususları başlıca olarak şöyle sıralayabiliriz:

1- İlaçlama: Erken ilkbahar, ilaçlama mevsimidir. Yumurta dönemine geçmeden ilaçlama yapılmalıdır. Yapılması gereken ilk ve en önemli ilaçlama “varova” içindir. Arı hastalıklarıyla mücadelede kültürel (önleyici) mücadele esas alınmalı ve muhakkak surette organik kökenli (Thymovar, Laktik Asit, Formik Asit vb.) ilaçlar kullanılmalıdır; aksi takdirde, yapılacak tahlillerde ilaç kalıntıları bulunacağından, bal organik olma özelliğini yitirecektir. İlaçlama, bal hasadı sonunda ve sonbahar bitiminde (yumurtanın en az olduğu zamanda) tekrarlanır.

2- Besleme: En iyi besleme arının kendi balıyla yapılır. Sırı alınmış çerçeveler tek tek kovana indirilir. Arı arttıkça sırı alınmış çerçeve de artırılır. Bütün çerçevelerin sırı birden alınmaz. Bal yoksa, organik şeker şerbeti kullanılabilir.

3- Boyalı kovanların temizlenmesi: Yuvarlak zımpara aletine 80 No’lu zımpara takılmak suretiyle boyalı kovanlar temizlenebilir. Yeni yapılan kovanlar, propolise ispirto katılarak elde edilen sarı renkli boya ile boyanabilir veya beziryağı ile korunabilir. Boş kovanın içi sıcak su veya alevle yakılmak suretiyle temizlenir. Çerçeveler de aynı işleme tabi tutulur. Sönmüş kireçle veya alkolle de temizlik yapılabilir.

4- Mum: Geçiş döneminde kovandaki petekler de organik hale getirilir. En kolay geçiş yöntemi, organik peteklerle donatılmış kovana oğul koymaktır. Şayet organik mum bulunamıyorsa, kovanların katına iki adet şişirilmiş çerçeve konur. Bu iki çerçevenin arasına başlangıç mumu konmuş başka çerçeveler yerleştirilir. Yerleştirilen çerçeveler şişirildikçe, aralarına yenileri ilave edilerek ilk konan şişirilmiş çerçeveler çıkarılır ve böylece tüm çerçeveler organik hale getirilmiş olur. Organik mum serttir ve çerçevelere sıcak ortamda takılmalıdır. Organik mumlu çerçeveler uzun sürede dökülme yaptığından, sadece ihtiyaç miktarı kadar hazırlanmalıdır. Katlardaki şişmiş çerçeveler iptal edilip eritilirken, üstten iki santim kadar bırakılmak suretiyle başlangıç çerçevesi olarak kullanılabilir. Boş petekli çerçevelere kesinlikle güve ilacı vurulmamalıdır.

5- Bal hasadı: Çerçevelerin yüzeyi 2/3 oranında sırlandığı an bal hasadına geçilir. Bu esnada tamamı sırlanmış ya da %50 sırlanmış olanlar da süzülebilir. Hasat yapılan ortamın ve kullanılan malzemelerin temizliğine dikkat edilmeli ve balın el değmeden süzülmesi sağlanmalıdır. Üzerinde yumurta olan çerçeveler kesinlikle süzülmemelidir. Süzülen bal, bal tenekesi veya cam kavanozlarda saklanmalı; kesinlikle plastik kap kullanılmamalıdır.

6- Bal süzme makinesi: Sekiz çerçeve birden süzebilen elektrikli süzme makineleri ile peteklerin kırılması önlenebilir.

7- Kayıt sistemi: Yapılan her işlem, kovanların sicil defterine işlenir. İlaçlama tarihleri ve alınan bal miktarı vb. bilgiler kayıt altına alınır.

Bahar başında kovanların içindeki çerçeveler incelenir ve arısız çerçeveler çıkarılarak yerine organik lifli çerçeveler konur. Böylece kuluçkalık kasası organik kovan haline getirilmiş olur.

Üreticiler organik bal üretimine geçişi bir yıl içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Bu bir yıllık geçiş süreci boyunca üretilen bal, organik bal olarak değerlendirilmemektedir.