Ana Sayfa Yöremizi Tanıyalım Macaheli Keşfedelim

Macaheli Keşfedelim

CAMİLİ (MACAHEL) BÖLGESİ KÖYLERİ VE MAHALLELERİ

Camili Havzası; Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral, Uğur olmak üzere altı köyden oluşan coğrafi bir bölgedir. Yörenin eski adı Macahel (veya Maçahel) olup, bu isim halen kullanılmaktadır. Borçka-Camili karayolu üzerinde yüksekliği 1830 metre olan geçit, Küçük Yayla (Macahel Geçidi) olarak anılır.

Camili Köyü belirli bir dönem, 6 köyün bağlı olduğu Bucak (nahiye) olarak yönetilmiştir. Bu nedenle Camili ismi, halen 6 köyü temsil eden bir anlama da sahiptir. Tarihsel ve coğrafi olarak Macahel yöresi, Türkiye’den komşu ülke Gürcistan’a bağlı Acaristan Özerk Cumhuriyeti sınırları içerisine doğru yayılan uzun bir vadinin genel adıdır. Vadiye Macahela (veya Maçahela) vadisi de denir. Vadi boyunca akan, ana kollarını Uğur-Maral ve Efeler derelerinin oluşturduğu akarsu Macahel Suyu olarak anılmakta olup, sınırı geçtikten sonra, Acara Suyu’ndan önce sağdan Çoruh Nehrine birleşir. Bu akarsuyun, dolayısıyla vadinin sağında ve solunda toplam 18 köy bulunmaktadır. Macahel vadisinin Türkiye tarafında bulunan ve yukarıda sayılan 6 köy Camili (Macahel) yöresini oluşturmakta olup, Yukarı Macahel olarak da anılır.

Vadinin Acaristan tarafında kalan bölümünde (Aşağı Macahel’de) 12 köy mevcuttur. Belirtmek gerekir ki Camili Köyü, geçmişte de yörenin merkezi olmuştur.

1. CAMİLİ KÖYÜ

Genel Bilgiler: Daha önce Camili (Macahel) bucağının (nahiyesinin) merkezi olan Camili Köyü, bu nedenle resmi olarak “Camili Bucak Merkezi Köyü” olarak anılır. Köyün eski ismi Hertvis’dir. Bu kelime, “Hevi” (dar ve derin dere/vadi) ile “irtvis” (karışma, birleşme) kelimelerinin bileşimi olup, “dereler/sular birleşiyor” anlamını taşır. Gerçekte ise Efeler deresi ile Uğur-Maral dereleri Camili’de birleşmektedir.Halen bucak yönetimi bulunmasa da Camili Köyü yörenin merkezi konumundadır. Camili Köyü’nde bulunan sağlık ocağı, PTT acentesi, yatılı ilköğretim okulu, jandarma karakolu ve Camili Köyler Birliği diğer köylere de hizmet vermektedir.

Coğrafi Konum: Borçka-Camili Karayolu’nda, Düzenli Köyü’nden sonra bulunan Camili, Borçka’ya 50 km, Artvin’e ise 82 km uzaklıktadır.

Mahalleleri : 1.Malağmiyet, 2.Tevtiyet, 3.Ğobaluri, 4.Khule Mahallesi

Nüfus: Köy nüfusu 1990 sayımında 288, 1997’de 187 ve 2000’de ise 271 olarak sayılmıştır. Köyün 2007’deki nüfusu ise, 159 (85 erkek, 74 kadın)’dır.

2. DÜZENLİ KÖYÜ

Genel Bilgiler: Köyün eski ismi “Zed(a)vake” olup, “yukarıdaki düzlük” anlamındadır. Gerçekten de Düzenli Köyü, coğrafi yapısı itibariyle Camili Köyü’ne nazaran yukarıda kalan, nispeten düz bir yapıya sahiptir.

Coğrafi konum: Borçka-Camili Karayolu üzerinde, Macahel Geçidi’nden (Küçük Yayla’dan) sonraki ilk köy olan Düzenli, Borçka’ya 44 km, Artvin’e ise 76 km uzaklıktadır.

Mahalleleri : 1.Samani, 2.Kobartlumi, 3.Horgiyani, 4.Kaşifyantı, 5.Survanas, 6.Bağaskureti, 7.Helimantı, 8.Gohınavi, 9.Zsamalevi, 10.Asaniyeti Mahallesi,

Nüfus: Köy nüfusu, 1990 sayımında 469, 1997’de 293 ve 2000’de ise 347 olarak sayılmıştır. Köyün 2007’deki nüfusu ise, 211 (112 erkek, 99 kadın) olup, yörenin kalabalık köyüdür.

3. EFELER KÖYÜ

Genel Bilgiler: Köyün eski ismi “Eprati” olup, “büyük kayalıklar” anlamındadır. Coğrafi yapısı itibariyle de yüksek kayalıkların üzerinde bulunmaktadır. Bunun dışında “Eprat” kelimesinin, “Efrad” (Fertler) kelimesinden türediği de ifade edilmektedir.

https://www.high-endrolex.com/26

Coğrafi konum: Macahel Geçidi’ni geçtikten sonra, Borçka-Camili Karayolunun karşı tarafından yer alan Efeler, Borçka’ya 56 km, Artvin’e ise 88 km uzaklıktadır.

Mahalleleri: 1.Kıboreti, 2.Baracginav, 3.Urskuli, 4.Çugatı,

Nüfus: Köy nüfusu, 1990 sayımında 385, 1997’de 245 ve 2000’de ise 267 olarak sayılmıştır. Köyün 2007’deki nüfusu ise, 150 (75 erkek, 75 kadın)’dır.

4. KAYALAR KÖYÜ

Genel Bilgiler: Köyün eski ismi “Kva(e)bi(s)tav” olup, “kayaların başı” anlamındadır. Coğrafi yapısı itibariyle de yüksek kayalıkların başında bulunmaktadır.

Coğrafi konum: Macahel Geçidi’ni geçtikten sonra, Borçka-Camili Karayolunun karşı tarafında yer alan Kayalar, Borçka’ya 59 km, Artvin’e ise 91 km uzaklıktadır.

Mahalleleri : 1. Kveda Kvabitavi, 2. Nagomvari, 3. Sasamokedi, 4. Nakoravi, 5. Sanaduruli, 6. Salosavebi, 7. Vakenti, 8. Yamelikedi, 9. Camikari

Nüfus : Nüfusu, 1990 sayımında 123, 1997’de 56 ve 2000’de ise 87 olup, yöre köyleri arasında en az nüfusa sahip köydür. Köyün 2007’deki nüfusu ise, 30 (16 erkek, 14 kadın)’dır.

5. MARAL KÖYÜ

Genel Bilgiler: Resmi olarak, “Maralköy” adıyla anılır. Eski ismi Mindiyeti’dir. Bu kelimenin, Camili Köyü’nün devamında yer alması itibariyle bitişik, yakın, komşu yöre (mindevne, midamo) anlamına geldiği belirtilmektedir. Başka bir görüşe göre ise Mindiyet, eğimli düzlük demektir.

Coğrafi konum: Borçka-Camili Karayolunun devamındaki yer alan Maral, Borçka’ya 59 km, Artvin’e ise 91 km uzaklıktadır.

Nüfusu: Nüfusu, 1990 sayımında 530, 1997’de 308 ve 2000’de ise 379 olarak sayılmıştır. Köyün 2007’deki nüfusu ise, 196 (100 erkek, 96 kadın)’dır.

Mahalleleri : 1. Ürünlü (İremet), 2. Samanlı (Osanet-Kavtaret), 3. Aktoprak (Givyet), 4. Yoğuntaş (Zemtkis), 5. Bağcılar (Simnaret), 6. Esençay (Kortanet), 7. Yediveren (Coyet/Coryet), 8. Çalıveren (Didtke), 9. Çalıdiken (Gogortke), 10. …(Seshleyt), 11. (Zemzvare) 13…….(Zsiyahi) 14. Akkoç (Vel- Bir kısmı Uğur Köyü’ne bağlı).

6. UĞUR KÖYÜ

Genel Bilgiler: Resmi olarak, “Uğurköy” adıyla anılır. Eski ismi “Akriya” olup, “ekli, bitişik” anlamındadır. Bu isim Maral Köyü ile olan ilişkisinden kaynaklanmaktadır.

Coğrafi konum: Borçka-Camili Karayolu’nun devamında Maral Köyü’nden hemen sonra bulunan Uğur, Borçka’ya 60 km, Artvin’e ise 92 km uzaklıktadır. İl ve İlçe merkezine en uzak bulunan köydür.

Mahalleleri : 1.(Camikarı), 2.Akkoç(Veli), 3.(Pırdapır), 4.(Ukanağthe), 5.(Gasaval), 6.(Melasatibe) Mahalleleri

Nüfus: Nüfusu, 1990 sayımında 358, 1997’de 219 ve 2000’de ise 259 olarak sayılmıştır. Köyün 2007’deki nüfusu ise, 198 (105 erkek, 93 kadın) olup, yöre köylerinden Düzenli’den sonra en kalabalık nüfusa sahip ikinci köydür.