Ana Sayfa Yöremizi Tanıyalım Yöresel El Sanatları

Yöresel El Sanatları

Yöresel El Sanatları

El sanatları; geleneksel el sanatları şeklinde ifade edilip, insan yaşamını kolaylaştıran ve yaşanılan mekanlarda ihtiyaçların karşılanması yönündeki buluşlar olarak değerlendirilebilir. El sanatları insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. İnsanlar ilk olarak örtünmek, korunmak ve beslenmek amacıyla el sanatlarının ilk örneklerinin ortaya koymuşlardır. Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları; ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek ‘’geleneksel’’ vasfını kazanmıştır ve binlerce yıllık tarih süzgecinden geçen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturmuştur.

Doğu Karadeniz bölgesinin en son ve sınır vilayeti olan Artvin; tam anlamıyla bir tarih, kültür ve uygarlıklar şehridir. Çeşitli topluluklar yörede yerleşkeler oluşturarak kendi yaşam biçimlerini kolaylaştırıcı çeşitli el sanatlarını geliştirmişlerdir. Bu bağlamda Artvin ilinin şirin bir nahiyesi olan Macahel (Camili), doğal güzelliklerinin yanında Artvin’e ve yöreye özgü el sanatlarının zenginliğiyle öne çıkmaktadır.

Macahel ve yöresi bu bağlamda yaşamla beraber zengin ve çok yönlü el sanatlarıyla iç içe yaşayan bir yöre olarak tarif edilebilir. Macahel halkı yöreye özgü zengin el sanatlarıyla yaşamını sürdürmüş ve günümüze kadar bu güzel el sanatlarının örneklerinin taşımışlardır. Yöredeki el sanatlarının ham maddesi o yörede yetişen yer altı ve yer üstü zenginlikleridir. Macahel bu yönüyle çok şanslıdır. Aynı zamanda yöre insanı doğal şartlarının zorluğundan dolayı kendine özgü ve yaşamına uygun el sanatları çeşitlemelerini geliştirmişlerdir. Yine Macahel yöresi el sanatları; halkın duygularını yansıtan, yaşadığı hayatın izlerini taşıyan, geleneksel kültürü yeni kuşaklara aktarma görevinin yanında Macahel’in en önemli ve anlamlı belgeleridir. El sanatları, yaşadıkları ve üretildikleri çağa ve olaylara tanıklık ederler. Ekonomik faydanın yanı sıra; iş gücünün değerlendirilmesi için yararlı bir ortam yaratmakta, kişiyi ve toplumu maddi ve manevi açıdan eğiterek sosyal kalkınmaya da katkıda bulunmaktadır. Genellikle toplu halde üretilen bazı geleneksel el sanatları kilim dokuma, imece usulü ile yünün ip haline getirilmesi ile dostluk, arkadaşlık, toplumsal dayanışma ve paylaşma artar.

Macahel yöresine özgü geleneksel el sanatlarını şu ana başlıklar altında toplayabiliriz:

  •           Ahşap ve Ahşap İşçilikleri
  •           Dokumacılık ve Oya Yapımcılığı
  •           Taş İşçiliği ve Kalaycılık
  •           Demir İşleme El Sanatı
  •           Diğer El Sanatları

1. Ahşap ve Ağaç İşçilikleri El Sanatı

Ahşap yapılar, değirmen, kilim ve halı dokuma tezgâhları, kumaş ıslah etme sistemi (satelavi), doğal su torna el tezgâhı, karda batmamak için kullanılan alet (hedik), yün tarama aleti (saçeçeli), tahta ve odun kesme aleti(hızar),meyve toplama aleti (sahaphavi), yük taşıma sepetleri (gideli-godori), el sepetleri (kalati), süt ürünlerini muhafaza kapları, bal sağma aleti, çıkrık, kepçe-kaşık, tırmık, marangoz aletleri (her çeşidi), doğal ipler (kerki),  …

2. Dokumacılık ve Oya Yapımcılığı

Çoraplar kışlık kumaş pantolonlar, kışlık çoraplar, kilimler, kazaklar, ceketler, yelekler, şapkalar, iğne oyalar, tığ oyaları, mekik oyalar, yün oyaları, boncuk oyaları …

3. Taş İşçiliği ve Kalaycılık El Sanatı

Taş duvarlar, istinat duvarları, taş ocaklar ve bakırdan imal edilmiş yemeklik tabak, kaşık, çanak ve kazanların kalaylanması.

4. Demir İşleme El Sanatı

Kılıç, kama, kasatura, kapı ve pencere menteşeleri, mutfak ve av bıçakları, balta, dehre, orak, tırmık, kazma, yaban hayvan tuzağı …

5. Diğer El Sanatları:

Dericilik …

Geçmişimizin aynası olan ve geleceğimize yön veren ve insanların yaşamlarını kolaylaştıran bu yöresel el sanatlarının…