Ana Sayfa son1yil 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı Macahel Vakfı Bursları ödendi.

2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı Macahel Vakfı Bursları ödendi.

3440

2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılı Macahel Vakfı Burs ödemeleri tamamlandı. 

Macahel Vakfının en önemli faaliyetlerinden biri yüksek öğrenim gören öğrencilere sağladığı karşılıksız burs ve eğitim yardımı hizmetidir.

2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında 38 Üniversite öğrencisine 8 ay süre ile aylık 150.- TL olmak üzere yıllık 1.200.-TL burs, 3 Yüksek Okul öğrencisine yıllık 600.-TL eğitim yardımı yapıldı. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında ise ödenecek burs miktarı Burs Komisyonu tarafından belirlenecektir.

Burs için en büyük kaynak ise gönüllü kişi ve kurumlardan sağlanan şartlı yapılan bağışlarından oluşmaktadır. Bunun yanı sıra Hanımlar Komisyonu tarafından organize edilen Kermes faaliyeti ve SMS bağışları burs bütçesinin tamamlayıcı unsurlarıdır.

Burs işlemleri kurumsal bir yapı içinde 11.01.2009 tarih ve 02 sayılı Burs Yönetmeliğine göre Burs Komisyonu tarafından hazırlanan burs listesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. 25.09.2017