Ana Sayfa Burs-Eğitim Yardımı

Burs-Eğitim Yardımı

BURS ve EĞİTİM YARDIMLARI

Macahel Vakfının en önemli faaliyetlerinden biri yüksek öğrenim gören öğrencilere sağladığı karşılıksız burs ve eğitim yardımı hizmetidir. Vakfın kuruluşundan bugüne kadar her geçen yıl imkanları zorlayarak hem burs verilen öğrenci adedini hem de burs miktarını artırma gayreti içindedir. Yönetim Kurulu, öğrencilere verilecek burslara kaynak temin etmek için çeşitli faaliyetler tertip etmektedir. Bu faaliyetlerin başında, kermes, yemekli geceler, konser, piknik gibi faaliyetlerdir.

Burs için en büyük kaynak ise gönüllü kişi ve kurumlardan sağlanan burs şartıyla yapılan bağışlardan oluşmaktadır. Burs işlemleri kurumsal bir yapı içinde 11.01.2009 tarih ve 02 sayılı Burs Yönetmeliğine göre Burs Komisyonu yardımıyla Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir.

Vakfımızdan Burs almak isteyen öğrencilerden Burs Yönetmeliği esas olmak üzere asgari aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir. Vakıf,  Burs ve eğitim yardımları dışında Burs Yönetmeliğindeki şartlara haiz öğrencilere; Başarı Bursları ve Üstün Başarı Ödülleri de vermektedir.

 BAŞVURU  ŞARTLARI

1. Ailesinin Artvin Camili (Macahel) Yöresi kütüğüne kayıtlı olması, anne veya babasının Artvin Camili (Macahel) Yöresi kütüğüne kayıtlı olması ya da mensup olması,
2. Üniversitelerin Örgün Öğretim yapan (açık öğretim hariç) on lisans, lisans ve lisansüstü programlarını kazanıp kaydını yaptırması veya okula devam etmesi,
3. Okumak için mali durumunun yetersiz olması,
4. Gelir getirici bir işte çalışıyor olmaması,
5. Üniversiteyi devam eden öğrencilerin başarılı olması,
6. Toplumu rahatsız edecek, Vakıf amaçlarıyla bağdaşmayan kotu davranış ve alışkanlıklara sahip olmaması,

BAŞVURU SAHİBİNDEN İSTENEN BELGELER

Burs almak için bu yıl ilk defa başvuracak öğrenciler ve halihazırda öğrenciliği devam edip tekrar burs için başvuracak olanlar aşağıdaki belgeleri hazırlayıp Vakfımıza ulaştıracaklardır.
1. Burs Başvuru Formu,
2. Vesikalık fotoğraf
3. Öğrenci belgesi Aslı,
4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
5. Sabıka Kayıt Belgesi Aslı (E-Devlet)
6. Tüm aile bireylerinin nüfus kayıt dökümlerini gösteren “Vukuatlı Nüfus Kayıt” örneği aslı. (E-Devlet)
7. Ara sınıflar için okul idaresinden alınan not çizelgesi (Transkript) aslı.veya başarı belgesi,

BAŞVURU ZAMANI ve YERİ 

Başvuru Zamanı  :  Her Eğitim – Öğretim yılında 1 Eylül -30 Eylül tarihleri arasında yapılır.

Değerlendirme  : Burs başvuruları tamamlandıktan sonra 10 gün içinde ön değerlendirme yapılır. Burs yönetmeliğine ve bütçe imkanları ölçüsünde genel değerlendirme yapıldıktan sonra Ekim ayı sonuna kadar sonuçlar ilan edilir.

Burs Başvuruları süresi içinde yapılmalıdır. 

A d r e s                                   :
MACAHEL EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI
Siyavuşpaşa Mahallesi, Barboros 3. Sokağı No:11
                                34182 Bahçelievler/İSTANBUL

Tel  : 0530 201 54 59
Fax : 0212 634 27 30

N o t                            :
1- Müracaatların vakıf bütçesinin üzerinde olması halinde maddi durumu zayıf olanlarla iyi üniversitede okuyanlar ve başarılı olanlara öncelik verilir.
2 -Müracaat süresi dışındaki talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.