Ana Sayfa Komisyonlar

Komisyonlar

KOMİSYONLAR

1. HANIMLAR KOMİSYONU

Hanımlar komisyon, Vakfımızın kuruluşundan bu güne kadar her türlü etkinliklerde aktif olarak görev alan  gönüllü Macahel’li  hanımlardan oluşmaktadır.  

Vakfın tanıtılması, STK toplantılarında vakfımızın temsil edilmesi, Artvin yöresinin tanıtılması ve  Vakfımızın burs ödemelerine mali kaynak sağlanması için kermes, yemekli toplantılar  tertip edilmesi hanımlar komisyonunun çalışmalarından bazılarıdır.

Hanımlar Komisyonu Üyeleri : Hacer YILDIZ, Sevgi KÖSE, Hatice YILDIZ,Gülşen ÖZBAŞ, Gülhan GENÇ, Asiye YILDIRIM DALKIRAN, Ayşe YILDIRIM YAVUZ, Nuran ÖZGÖZ, Halime SARI, Songül ŞAHİN, Fatma ÖZDER, Halime DALKIRAN,  Aysel YAVUZ.

2.  BURS KOMİSYONU

Macahel Vakfı’nın en önemli faaliyetlerden biri de üniversite öğrencilerine karşılıksız  burs verme hizmetidir. Vakfın kuruluşundan bu güne kadar her yıl burs müracaatları bir önceki yıldan daha fazla yapılmaktadır. Her türlü mali zorluklara rağmen, burs için müracaat eden öğrencilerin tamamına vermek için çaba sarf edilmektedir. 

Burs ödemelerini finanse etmek için kermes, halk gecesi, konser gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Bursun finans kaynağının büyük bir kısmı ise bağış gönüllülerinden oluşmaktadır. Yapılan bağışlar şartlı ve şartsız olmak üzere ikiye ayrılıyor. Burs verme şartı ile yapılan bağışların tamamı büyük bir titizlikle sadece burs için kullanılmaktadır.

Burslar, burs yönetmeliğine göre burs komisyonunun değerlendirmesiyle yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir.  

Başvuru yeri, zamanı, şartları ve istenen belgeleri Burs ve Eğitim Yardımı başlığında bulabilirsiniz.

Burs Komisyonu Üyeleri :  …………….olmak üzere …… kişilik komisyondan oluşmaktadır.  Burs verilecek öğrenciler, komisyon tarafından hazırlanan Burs Raporunu Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girmektedir. Yeni seçilen burs komisyonu 2019 ve 2020 yıllarında iki yıl görev yapacaktır.

3. GENÇLİK ve SPOR KOMİSYONU

Gençler arasında tanışma, birlik ve beraberlik ruhunu aşılamak için çeşitli aktivitelkerin düzenlenmesi amacıyla bu komisyon kurulmuştur. Bu kapsamda, şehir içi- şehir dışı gezi ve turlar düzenlemek, futbol ve voleybol turnuvaları tertip etmek, konser vb gibi geceler düzenlemektir.

Komisyon Üyeleri:  

———————-