Ana Sayfa son1yil 2016 yılı mütevelli heyet toplantısı yapıldı

2016 yılı mütevelli heyet toplantısı yapıldı

3101

Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı 2016 yılı seçimli Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı 22.01.2017 Pazar günü saat 13:30’da Vakıf merkezinde yapıldı.

Vakıf Başkanı Sayın Bahattin SARI’nın açılış konuşması ve saygı duruşundan sonra toplantı başladı. Divan Başkanlığına Salih Yıldız, yardımcılıklarına Tekin ÖZDEMİR ve Veysel GÜNER oybirliği ile seçildiler. Divan heyetinin hazirun cetvelini tetkikinde 105 mütevelliden 46 kişinin asaleten, 12 kişinin vekaleten olmak üzere toplam 58 kişinin toplantıya katıldığı tespit edildi.

Veysel GÜNER tarafından okunan gündem oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Başkan Bahattin SARI, Mali Tablolar Sayman Hasan ERTEN, Denetim Kuru Raporu SMMM Arif AYDIN tarafından okundu. Yönetim Kurulu faaliyeti raporu, Mali Tablolar ve Denetleme Kurulu raporu oybirliği ile kabul edildi. Hasan ERTEN tarafından okunan Vakfın 2017 yılı tahmini bütçesinin müzakeresine geçildi.

VAKIF BÜTÇESİ MÜZAKERE EDİLDİ.

Genel Sekreter Süleyman KÖSE; Vakıf çalışmalarının gönüllülük esasına dayandığını, mütevelli heyet üyelerinden maddi ve manevi destek beklediklerini, SMS abonelik bağış sisteminin aksadığını, 41 üniversite öğrencisine verilen aylık burs miktarını  kısıtlı bütçe  sebebiyle azaltmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Başkan Bahattin SARI; 21-23 Ağustos 2017 tarihleri arasında Barselona’da düzenlenecek olan “Biyoteknoloji ve Biyoçeşitlilikte Son Eğilimler” konulu 2. Uluslararası konferansa, Vakfımız adına Doç.Dr.Veysel YILMAZ Konuşmacı / Delege olarak katılmaya davet edildiğini gururla ifade etti.

Durali SARI; Aktif olmayan veya değişen numaralara SMS gönderilmemesini, mütevelli heyet üyelerinin maddi destek konusunda aktif çaba sarf etmeleri gerektiğini belirtti.

Salih YILDIZ; Aktif katkıda bulunamayan mütevelli heyet üyelerinin katkı sağlayacak yeni mütevelli heyet üyelerine yer açmaları gerektiğini, aktif olarak çalışmayan mütevelli üyelerinin bir dönem üyelikten ayrılıp daha sonra tekrar üye olabileceklerini bu şekilde vakfa dönemsel olarak hizmet edebilecek üyelerin kazandırılabileceğini ifade etti.

Yaşar YILDIRIM; 1994 ten beri Vakfa hizmet ettiğini, dönem dönem toplantıların yapıldığını, gelir getirici konularda çaba sarf ettiğini ve buna ihtiyaç ta olduğunu, Macahel Vakfı binasının sosyal projelerde mevlit ve Kur’an okutulması gibi kullanıldığını ancak yetersiz kaldığını, Vakıf adına daha uygun bir yerin kazandırılması hususunda çabalarının olduğunu, böyle bir çalışmanın gerçekleştirilmesi gerektiğini, 70-80 öğrenci burs başvurusunun geldiğini ancak 41 kişiye burs verilebildiğini mütevelli heyetin maddi katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Mehmet CESUR; Mütevelli Heyet üyesi artışı konusunda vakfa faydalı olabilecek kişileri önerdiklerini ve mütevelli heyeti yapıldığını, mütevelli heyet üye sayısının vakıf senedi içerisinde yeni adımlar atılması gerektiğini, aktif olarak çalışmayan üyelere yazı yazılarak müspet bir netice alınması gerektiğini ifade etti.

2017 yılı tahmini bütçe oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

BOŞALAN  MÜTEVELLİ HEYET ÜYESİ YERİNE YENİ ÜYE ALIMI

Yönetim adına Bahattin SARI söz alarak 3 mütevelli heyet üyeliğinin boşaldığını, boşalan mütevelli heyet üyelikleri için önceliğin kendi ailelerine ait olduğunu ifade etti.

Vefat eden Yüksel YAVUZ ‘un yerine mütevelli heyet üyeliği için Yücel YAVUZ dilekçe ile talepte bulundu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile Yücel YAVUZ mütevelli heyet üyeliğine kabul edildi. Vefat eden Rıza Mısırlıoğlu ve Haydar Zengin’in yerine ailelerinden yazılı müracaatlarının beklenmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca boşalacak mütevelli heyet üyeliği için; Yüksel Orhan, Hikmet Şahin, Hakan Yıldırım, Ergin Kahya, Özcan Dalkıran. divan başkanlığına dilekçe verdi.

Yaşar YILDIRIM; Mütevelli heyet üyelerinin üyelik gereklerini yerine getirmeleri gerektiğini, çalışmayan gelmeyenlerin kendi rızası ve yazılı talepte bulunarak ayrılmaları hususunda çalışma yapılabileceğini ayrıca mütevelli heyet sayısı ile alakalı ayrı bir toplantı yapıla bileceğini ifade etti.

Necmettin SARI; Her mütevelli heyet üyesi 1 öğrenci bursu vermeli veya 1 burs verecek birilerini temin etme şartının eklenebileceğini ifade etti. Bu sayede mütevelli heyet üyelerinin aktif hale getirileceği ve burs temin hususunda çözüme kavuşa bileceğini ifade etti.

VAKIF HAKKINDA GENEL TARTIŞMALAR

İbrahim T. YILDIZ; Vakıf çalışmalarının açık ve şeffaf bir şekilde yapıldığını Macahel Vakfı ile ilinti müntesebat hisseden kişilerin olduğunu, vakıf ile ilgili yanlış ve hatalı bilgilerin aktarıldığını Vakıf yönetiminin her zaman ulaşılabilir durumda olduğunu, bilgi kirliliğinin ve yanlış anlaşılmaların vakıf yönetimine ulaşılarak önüne geçilebileceğini, vakıf burslar için Macahelli insanlardan aldığı paralarla verildiğini, vakıf dergisi vakıf çalışanları tarafından ve sponsorlar tarafından karşılanmakta olduğunu ifade etti. İftiraların ve yalan haberlerin kasten yapıldığını ve bunlara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Salih YILDIZ; Vakıf çalışmaları ile ilgili sosyal medya haberlerine değil vakıf organlarından, vakıf toplantılarından doğrudan bilgi edinmeleri gerektiğini ifade etti.

 

MÜTEVELLİ HEYET ÜYELİĞİNDEN ÇIKARTILMA MÜZAKERESİ

Nuri SARI; Yaylada 540 m² civarında bir taşınmazın bulduğunu bunun kısmen ödemesini yapıldığını kısmen ise ödemesinin olduğunu kendisinin 100-150 bin TL civarında bir paradan feragat edebileceğini kalan kısmının ödenmek kaydıyla bu yerin Vakfa kazandırılabileceğini ifade etti.

Tevfik PAKER; Çalışmayan ve toplantılara gelmeyen Mütevelli Heyeti Üyelerin akrabalık hısımlık duygularından arındırılarak üyelikten çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Ahmet ALTIN; Mütevelli heyet üyeliği artışı yerine aktif çalışmayan mütevellilerin çıkarılarak mevcut sayının korunması gerektiğini, ayrıca bütün üyelerin maddi katkı sağlamasını, danışma kurulunun  daha etkin olarak çalışması gerektiğini ifade etti.

Necmettin SARI Mütevelli heyet üyesi olup katkı sağlamayacak olanların bu dönem kendilerinin feragat etmeleri gerektiğini ifade etti.

Özcan DALKIRAN; 22 yıldır İstanbul’da olduğunu şimdiye kadar mütevelli heyet üyeliği talebinde bulunmadığı vakıf çalışmasının gönül işi olduğunu, üye olmanın şart olmadığını ifade etti.

Tekin ÖZDEMİR; Mütevelli üye sayısının o dönemdeki yasal mevzuat çerçevesinde yapıldığını, vakıf senedinin 2/3 çoğunlukla değiştirilerek veya ölüm ile boşalan üyelikler için yeni üye alımı yapılabileceğini ifade etti.

VAKFA YENİ TAŞINMAZ SATIN ALINMASI

Seçilecek yeni Yönetim Kuruluna, mevcut taşınmazın satılması ve yerine yeni taşınmaz satın alınması konusunda tam yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Ahmet ALTIN; Yeni mülk alımının sıkıntılı bir durum arz ettiğini mevcut yerin düzeltilip özellikle kış aylarında daha aktif hale getirilmesi gerektiğini; Maral Köyünde istimlak sonucu karayollarına kalan arazinin köye veya köyler için düğün salonu olarak değerlendirilmesi için vakfın adım atmasının faydalı olabileceğini ifade etti.

Servet ÖZGÖZ; Maral Köyündeki bahse konu arazinin karayolları tarafından şantiye  alanı olarak değerlendirmek istendiğini ifade etti.

Hüseyin AY; Vakıfın, kendilerinin doğal üyeleri olan hemşerilerine yani Macahellilere doğru ve etkin bir şekilde tanıtması gerektiğini, bu analiz ile ortaya koyması gerektiğini, doğal üye olan Macahellilerin Vakfa nasıl katkı ve fayda sağlayacağı faaliyetleri ortaya koyup Vakıf sitesinden yayınlanabileceğini, ayrıca insan kaynaklarını daha etkili kullanması gerektiğini ifade etti. İstanbul Kalkınma Ajansı vb. kurumlardan bireysel değil kurumsal başvuru yapılarak daha etkin bir şekilde faydalanılabileceğini gerektiğini ifade etti.

Yüksel ORHAN, Salih YILDIZ, Mehmet CESUR, Yaşar YILDIRIM, Duralı SARI Vakfın devamlı açık tutulması ve işlerin takibi için ücretli bir personelin çalıştırılması gerektiğini ifade ettiler.

YENİ YÖNETİM KURULU SEÇİMİ

Tekin ÖZDEMİR; Seçim usulü hakkında bilgi vererek herkesin yönetim kurulu için aday olabileceğini ancak sadece mütevelli, heyet üyelerinin oy kullanabileceğini ifade etti.

Nihat ÖZDER, İbrahim T. YILDIZ ve Yaşar YILDIRIM, Divan heyetine yeni Yönetim Kurulu adaylığı için; “Bahattin Sarı, Hasan Erten, Süleyman Köse, Hacer Yıldız, Ayşe Özdemir, Özcan Dalkıran Turan Özgöz Osman Tiryaki, Bülent Kahya ve Selman Dursun” u önerdiler. Divan Kurulu, Yeni yönetim Kuruluna başka aday listesi olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu adaylığı için divan heyetine listesi yerine; “Tekin Özdemir, Ergin Kahya, Yüksel Orhan, Hikmet Şahin, Durali Sarı”  bireysel başvuruları divan kuruluna teslim ettiler. Yönetim Kurulu adaylığı için yapılan bütün başvurular alfabetik sıralanarak çarşaf liste olarak yapılması kararı verilerek oylamaya geçildi.

Yapılan gizli oylama ve açık tasnif sonucunda oylamaya katılan 57 kişinin 56 oyu geçerli, 1 oyu geçersiz sayıldı. Yeni seçilen 7 asıl 3 yedek Yönetim Kurulu Üyesi şu şekilde oluştu.

Yönetim Kurulu Asil üyeler: Bahattin Sarı, Süleyman Köse, Hacer Yıldız, Özcan Dalkıran, Tekin Özdemir, Hasan Erten, Durali Sarı.

Yönetim Kurulu Yedek üyeler : Osman Tiryaki, Bülent Kahya, Turan Özgöz.

YENİ DENETİM KURULU SEÇİMİ

Yeni Denetim Kurulu üyeliklerine; Salih YILDIZ, Servet ÖZGÖZ ve Yaşar Yıldırım  katılanların oy birliği ile seçildiler. 22.01.2017